Välkommen till Robert Nordmans resa som politiskt engagerad.

Hej

Här kommer ni löpande kunna följa med på min resa som politiskt engagerad eller man kanske kan säga samhällsengagerad. Jag har under många år varit intresserad av politik och har gärna slängt mig in i politiska diskussioner med andra. Jag har även under många år diskuterat politik med min moster vilket har varit givande och inspirerande. Att arbeta med Politik är att arbeta med samhällsförbättringar. Man kan nog säga att mitt intresse för politik startade när jag gav mig in i världen som småföretagare. Resan som småföretagare har varit lärorik och fylld av svågerpolitik vilket har gett mig förtret under långa perioder. Om det inte vore för en politiker vid namn Manne som under många år har stöttat mig i svårigheterna  att vara företagare så hade jag gett upp för länge sedan, kanske. För två år sedan fick jag följa med på mitt första politiska möte vilket blev starten på min resa att med mitt engagemang försöka skapa ett bättre samhälle för alla. Två år senare befinner jag mig mitt upp i en valkampanj och jag är tacksam och hedrad att blivit nominerad till plats nr 7 på Centerpartiets kommun & Riksdagslista.

2 reaktioner på ”Välkommen till Robert Nordmans resa som politiskt engagerad.”

 1. Jag tror mig veta en del om småföretagande eftersom farsan hade en gjuteriverkstad som försörjde vår familj hjälpligt. Det går inte att rycka ut småföretagande eller annat företagande ur sitt sammanhang. För det första kräver allt företagande en någorlunda köpkraftig efterfrågan på varor eller tjänster och då blir det direkt kontraproduktivt om alla företagare samfällt försöker hålla nere lönekostnaden.
  Småföretagande är viktigt men det är bara en del av ett sammanhang. Om det inte fanns det offentliga och stora företag att leverera till skulle många småföretag slå igen redan imorgon.
  Jag tror du övervärderar valören i orden ”entreprenör” och ”entreprenörskap”. Det har ju många gånger handlat om rena lycksökare och stråtrövare som skott sig på offentliga medel. Kom ihåg att dina tilltänkta väljare inte alls glömt skojeriet och skandalerna kring Carema, Attendo och Fas3:s jobbcoacher. Så mycket för den ”entreprenörsandan”.

 2. Hej Bosse Johansson

  alla stora företag startade i liten skala, även Volvo och Asea när det begav sig. Men alla har något gemensamt. De hade tekniska lösningar som drev utvecklingen framåt och gjorde livet bättre för alla medborgare. Vi är alla beroende av varandra. Aatt göra intryck av att de små ska vara glada att de överhuvud taget ska finnas till, på nåder av de stora, är en syn som är så långt från den ekonomiska verkligheten som vi befinner oss i och är en del av.
  Omvänd argumentering att de stora är avhängiga av de små är lika meningslös eftersom alla är beroende av varandra, likaså som i naturen allt biologiskt levande lyder under biogenesens lag d v s alla behöver alla inom sin art. Den som förringar de små förringer också de stora eftersom de bildar en enhet.
  Ulrik Rabus

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *