Mer kreativitet och entreprenörskap i skolan, en lösning för att minska utanförskapet?

Under min tid som anställd inom kriminalvården gjorde jag lite konstaterande gällande de ungdomar som satt inlåsta. De två mest utstickande egenskaperna hos en stor del av dessa ungdomar var att de var väldigt kreativa och företagssamma. Jag ställde mig flera gånger frågan, vad är det som gjort att dessa ungdomar hamnat på fel väg i livet? Jag diskuterade även med flertalet gamla vänner som haft problem med rättsväsendet men nu tagit sig ur kriminaliteten. Majoriteten av dessa ex brottslingar bekräftade min teori kring företagsamhet och kreativitet.  Nu var det några år sedan jag jobbade i skolvärlden så jag kanske inte har helt rätt om hur dagens skola ser ut men helt frisk kan den inte vara om man tittar på senaste studier t.ex. PISA. Min vision av hur skolan ska se ut är att jag skulle vilja se mer av kreativa ämnen och införandet av entreprenörskap i skolvärlden. Skolan bör vara mer anpassad efter individen och inte bara gruppen. Alla människor är olika och bör få fortsätta att vara det. Ska vi sedan titta på hur den globala marknaden ser ut och vilka möjligheter den har så tycker jag att Sverige bör satsa på de kreativa näringarna det är där som framtiden finns inom företagandet. En viktig del är också att skolan ska vara en plattform med trygghet, utan en trygg arbetsmiljö för elever och pedagoger så kommer skolan aldrig att lyckas.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *