Levande Skärgård = Parkering för alla på Saltholmen

I 20 års tid har vi haft samma styre i Göteborgs kommun. Då som nu är det fortfarande ca 20 års kö för att få en fast parkeringsplats på Saltholmen. Jag har varit delaktig i flertalet möten med människor som funderat på att bosätta sig i skärgården och en av de viktigaste och första fråga som de ställt är; ”finns det möjlighet att få en parkeringsplats?” Svaret till dessa intressenter har varit; ”jovisst efter ca 7 års köande kan ni ev. få möjlighet att hyra ett boendekort och få möjligheten att parkera i mån av plats.” Ett annat bekymmer som jag upptäckte som företagare var parkeringsproblematiken när jag handlade varor i stan och missade båten flertalet gånger. Detta är ett bekymmer om man har en tid att passa eller om man har känsliga varor som behöver ha så kort transporttid som möjligt för att upprätthålla kvalitén. Jag anser att en av de viktigaste delarna för att få en levande skärgård är att vi löser parkeringsproblematiken för alla. När jag menar alla så menar jag åretruntboende, sommarboende, besökare till boende, turister, företagare m.fl. Våra besökare, sommargäster och turister är en mycket viktig del av en ”Levande Skärgård” för utan dem skulle butiker, restauranger m.fl. inte ha råd att ha öppet. Jag vet att frågan har figurerat med jämna mellanrum men just nu är det ganska tyst. Nu borde vara en perfekt tid att lyfta frågan politiskt och att vi nu löser den här långbänken. Jag har under alla mina år som boende i skärgården funderat, samtalat och undrat varför ingen lösning kommer till gällande parkeringsbristen på Saltholmen. Det har även förts en diskussion gällande vem som har parkering på Saltholmen och om de verkligen har rätt till en parkering. Den diskussionen tycker jag att vi avslutar och blickar framåt. Nu tycker jag vi tittar på en lösning som skapar parkeringsmöjlighet för ALLA på Saltholmen. För vi vill väl ha en levande skärgård…?

Robert Nordman, Nr 7 på Kommunlistan Centerpartiet

parkering  A5289204_00001_1

Att rösta, en demokratisk rättighet för alla, eller…

Personer med utvecklingsstörning deltar inte i allmänna val i samma utsträckning som andra. De fick inte rösträtt förrän omyndighetsförklaringarna avskaffades 1989, och i senaste mätningen 1998 var valdeltagandet inom gruppen bara 20%. Eftersom personer med utvecklingsstörning är så beroende av det offentligas myndighetsutövande, måste de också kunna få vara med och påverka detta. Stora ansträngningar har gjorts för att göra våra vallokaler tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Men för personer med intellektuell funktionsnedsättning räcker inte en ramp förbi trappstegen. Det räcker inte heller att erbjuda hjälp att förstå hur man röstar. För att valet ska bli tillgängligt måste alla få en möjlighet att tillgodogöra sig vad det är man röstar om. Själva politiken måste göras tillgänglig och den politiska informationen måste vara förståelig och användbar.

Källa: Studieförbundet Vuxensskolan

sv_mittval_logo1