Att rösta, en demokratisk rättighet för alla, eller…

Personer med utvecklingsstörning deltar inte i allmänna val i samma utsträckning som andra. De fick inte rösträtt förrän omyndighetsförklaringarna avskaffades 1989, och i senaste mätningen 1998 var valdeltagandet inom gruppen bara 20%. Eftersom personer med utvecklingsstörning är så beroende av det offentligas myndighetsutövande, måste de också kunna få vara med och påverka detta. Stora ansträngningar har gjorts för att göra våra vallokaler tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Men för personer med intellektuell funktionsnedsättning räcker inte en ramp förbi trappstegen. Det räcker inte heller att erbjuda hjälp att förstå hur man röstar. För att valet ska bli tillgängligt måste alla få en möjlighet att tillgodogöra sig vad det är man röstar om. Själva politiken måste göras tillgänglig och den politiska informationen måste vara förståelig och användbar.

Källa: Studieförbundet Vuxensskolan

sv_mittval_logo1

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *