Kategoriarkiv: Frågeställninga & Tankar

Mina politiska frågeställningar & tankar som jag hoppas få eller ge svar på.

Vilka åtgärder förenklar och uppmuntrar entreprenörskapet?

Hur kan vi få kapital att stanna i Sverige?

Hur gynnar det svensk tillväxt med ett ökat kapitalinflöde in i Sverige?

Avveckla periodiseringssystemet för små entreprenörer.

Ett stort problem som jag upptäckte under min uppstart som småföretagare var när man växer för fort och bristen på cashlow skapar problem att växa. Kan en lösning vara att låta småföretagare använda vinsten till direkt investering med fullständigt avdrag vid investeringstillfället och inte periodiserat på investeringskostnadens livstid.

Vad blir effekten och vilka risker finns med direktavskrivningar på investeringar?

Hur ser det ekonomiska flödet av kapital ut i Sverige på riksnivå och på kommunal nivå?

Hur ser intäkter vs kostnader ut för personlig assistans i Göteborgs kommun?

Medborgarlön istället för socialbidrag?

Bygg ett system i Sverige där SME – företagandet lönar sig mer än stordrift.

Hur kan vi få svensk sjöfart att inte flagga ut?

Om vi minskar skillnaden mellan att driva företag i Sverige mot konkurrerande nationer så kommer fler företag att ha kvar sin verksamhet i Sverige, borta bra men hemma bäst, eller?

Svensk exportframtid ligger i de kreativa näringarna så som reklam, musik, film mm. Dessa branscher är lättrörliga av sig och behöver inte ha sin plattform i Sverige för att fungera.

Sverige borde satsa på mer på det kreativa tänkandet i Sverige som t.ex. inom skolan, sjukvården, kriminalvården. Inom kriminalvården finner du en mångfald av individer som besitter ett gott sinne för entreprenörskap och kreativitet.

Sverige ska vara det land där alla länders kreativa näringar vill lägga sina produktioner.

Sverige har fantastiska naturresurser (vatten/vindkraft, Malm, Träd, friskt vatten) som vi kan ha nytta av för att få Sverige att växa som ekonomisk zon.

Decentralisering är viktigt och det är viktigt att den lilla människan får egen frihet att bygga sitt liv så att hen mår bäst.

Staten bör minimera sitt bestämmande och att styra den enskilde människan beslut så länge som individen inte begår ett brott mot någon annan eller sig själv.

Staten bör ha en coachande och uppmuntrande relation till den enskilda individen.

När det gäller öppettider för verksamheter som serverar alkohol så borde det var bäst om de hade utvidgade öppettider pga. att det är endast på ett ställe där det serveras alkohol som det finns en tillsyn över den enskildes alkoholintag. Utvidgade öppettider kommer förmodligen att dra ner på hastigheten av alkoholintaget vilket förmodligen kommer innebära mindre överkonsumtion, ökade arbetstillfällen. De flesta kan nog hålla med om att det är roligare att konsumera alkohol i sällskap än ensam. Alkoholkonsumtion i olika verksamheter har inte bar en negativ effekt. De positiva sidorna vid alkoholkonsumtion är de relationsskapande mycket pga. att svenskar i många fall är tillbakadragna, blyga och har ofta rädsla att kommunicera med någon de inte från början känner.

Sveriges konkurrenskraft mot resten av världen är vårt kreativa tänkande och att arbeta med innovativt tänkande. Jag tror detta beror på att vi i Sverige ha ett öppet och fritt samhälle där individen tillåts att tänka fritt. Tänk om vi tog bort de flesta begränsningar i Sverige för individen att tänka och handla fritt. Jag tror att det bara är en tidsfråga innan Kina och andra länder börjar förstå styrkan i att tänka fritt. Istället för att bygga fängelser så borde vi satsa på att bygga upp kreativa fabriker som skulle göra Google avundsjuka.

Svenska näringsframgångar finns i bl.a. musikindustrin, filmbranschen, reklambranschen. Om Sverige satsar på dessa näringar nu så kommer vi att få ett rejält försprång till resten av världen. Men vi får inte glömma att vi ser hela landet. De som inte vill jobba inom andra branscher ska möjlighet att fortsätta verka inom sin gebit, alla delar behövs. De kreativa näringarna behöver inte ligga i storstäder vilket skapar möjlighet för små samhällen i Norrland att fortsätta leva.

Skapa möjligheter i Sverige för individen att fritt välja vad hen vill arbeta med och därigenom uppbära sin försörjning.

Förr arbetade individen för att leva, idag borde varje individ leva för att arbeta. Dygnet för människan består i stora drag av tre delar; sömn, arbete och fritid. De flesta väljer sin fritidssysselsättning efter intresse. Det enda individen kan bestämma när det gäller att sova är att investera i en bra säng. Jag tror att den viktigaste delen i en yrkesroll är att individen är stolt över sitt yrkesval och att hen har roligt på jobbet och trivs med sina arbetsuppgifter.

Jag vill se en skola som är öppen för mer individtänkande. Jag vill se en skola där vi har högt i tak och skapar möjligheter för alla att utvecklas i sin egna fart och åt sitt egna håll. Skolan behöver även vara en trygg plats för elever lärare och övrig personal där individen får möjlighet att växa och utvecklas. Jag ser en framtidspotential i att öka på inslag av kreativa ämnen och idrott/hälsa i skolan.

@SocialLiberalt